ŠTĚPÁNEK, Michal. Miniaturní měřicí systém pro měření rychlosti větru [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/838. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Urbanec.

Uložit do Citace PRO