JAROŠ, Martin. Návrh marketingové strategie značky Schwarzwolf outdoor [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8380. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO