SKOČÍK, Miroslav. Posouzení společnosti DECOSPAN CZ, s.r.o. pomocí analýzy časových řad [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8381. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO