HORÁK, Michal, Kristýna BUKVIŠOVÁ, Vojtěch ŠVARC, Jiří JASKOWIEC, Vlastimil KŘÁPEK a Tomáš ŠIKOLA. Comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam and focused ion beam lithography. Scientific Reports [online]. Springer Nature, 2018, 8(1), 9640-9648 [cit. 2022-10-06]. ISSN 2045-2322. Dostupné z: doi:10.1038/s41598-018-28037-1

Uložit do Citace PRO