DOSTÁLOVÁ, Simona, Hana POLANSKÁ, Markéta SVOBODOVÁ, et al. Prostate-Specific Membrane Antigen-Targeted Site-Directed Antibody-Conjugated Apoferritin Nanovehicle Favorably Influences In Vivo Side Effects of Doxorubicin. Scientific Reports [online]. Springer Nature, 2018, 8(8867), 1-13 [cit. 2023-03-22]. ISSN 2045-2322. Dostupné z: doi:10.1038/s41598-018-26772-z

Uložit do Citace PRO