KREUZWIESER, Tomáš, Jan SKŮPA, Antonín VAISHAR a Martin FASURA. Propojení IS VUT s knihovními systémy Aleph a DSpace. In: Knihovní informační systémy a jejich začlenění do IS vysokých škol: Sborník příspěvků ke konferenci [online]. EUNIS-CZ, 2018, s. 45-52 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-261-0784-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83827

Uložit do Citace PRO