STRAKOVÁ FEDORKOVÁ, Andrea, Tomáš KAZDA, Katarina GAVALIEROVA, Pedro GÓMEZ-ROMERO a Elena SHAMBEL. Synthesis and Characterization of Porous Sulfur/MWCNTs Composites with Improved Performance and Safety as Cathodes for Li-S Batterie. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE [online]. ESG, 2018, 13(1), 551-562 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1452-3981. Dostupné z: doi:10.20964/2018.01.67

Uložit do Citace PRO