WOLF, David. Rizika řízení průběhu zakázky v podniku [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83843. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO