VYROUBALOVÁ, Klára. Identifikace a hodnocení ergonomických rizik na pracovišti z pohledu zaměstnavatele [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83846. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Barbora Schüllerová.
Uložit do Citace PRO