SUCHÝ, Ivo. Možnosti managementu rizik zkušebních laboratoří v kontextu revidovaných norem systémů managementu [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83848. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Vymazal.

Uložit do Citace PRO