NEJEDLÝ, Petr a Jan VIRGALA. Physiocrate: A SignalPlant Toolbox for Respiratory, Blood Pressure and EMG Signal Analysis. In: Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016, s. 53-55 [cit. 2022-09-27]. ISBN 978-80-214-5350-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83871

Uložit do Citace PRO