MUSIL, David. Algorithm for Detection of Positive and Negative Text. In: Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016, s. 161-163 [cit. 2021-6-22]. ISBN 978-80-214-5350-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83904
Uložit do Citace PRO