SEJKORA, Petr. MPT and MPTCP Mechanisms in Data Network. In: Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016, s. 266-269 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-5350-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83937
Uložit do Citace PRO