DVOŘÁK, Jan a Lukas LANGHAMMER. Adjustable Fractional-Order High-Pass Filter with Transconductance Amplifiers. In: Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016, s. 288-292 [cit. 2021-6-22]. ISBN 978-80-214-5350-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83942
Uložit do Citace PRO