VARMUŽA, Jan. Stanovení spotřeby elektrické energie pro veřejné osvětlení [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8395. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Martin Paar.
Uložit do Citace PRO