BÁŇA, Josef. Analysis of Speech Signals in VoIP Transferred Over a Network Channel. In: Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016, s. 359-364 [cit. 2022-09-26]. ISBN 978-80-214-5350-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83956

Uložit do Citace PRO