KLEJMOVA, Eva. Evaluation of Methods for AR Coefficients Estimation Using Monte Carlo Analysis. In: Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016, s. 375-379 [cit. 2022-09-26]. ISBN 978-80-214-5350-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83959

Uložit do Citace PRO