ZACH, Ondřej. Let the Crowd be Heard - A Crowdsourcing-based Study on Video Coding. In: Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016, s. 390-394 [cit. 2020-09-21]. ISBN 978-80-214-5350-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83962
Uložit do Citace PRO