GUBANI, Ondřej. Analýza bezpečnosti v provozu civilního letectví ČR v letech 2003-2010 [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8399. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Chlebek.

Uložit do Citace PRO