ČUČKA, Milan. Pulse Generator for Φ-OTDR in VPI photonics. In: Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016, s. 579-583 [cit. 2022-05-16]. ISBN 978-80-214-5350-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83999

Uložit do Citace PRO