MALÝ, Luděk. Fundamentální analýza [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeněk Sojka.

Uložit do Citace PRO