ŠETKA, M. Galvanic Deposition of Gold Nanorods via AAO Template for VOCs Sensing. In: Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016, s. 650-654 [cit. 2021-6-12]. ISBN 978-80-214-5350-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84013
Uložit do Citace PRO