KINDLOVÁ, Dana. Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Brno - venkov [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8402. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Luděk Mikulec.

Uložit do Citace PRO