NOVOTNÝ, Václav a Radek VALA. The Analysis of Solder Preforms in Surface Mount Assembly. In: Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016, s. 685-689 [cit. 2021-6-12]. ISBN 978-80-214-5350-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84020
Uložit do Citace PRO