DABBOUS, Salma Bay Abo. Ultra Low Power Tunable Transconductor. In: Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016, s. 695-699 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-5350-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84022
Uložit do Citace PRO