ŠÁLENÝ, Vratislav. Numerická simulace hluku generovaného nestabilitami ve smykové vrstvě [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84041. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jaroslav Katolický.
Uložit do Citace PRO