FIŠERA, Miroslav, Pavel VALÁŠEK, Stanislav KRÁČMAR, Vlastimil KUBÁŇ a Lenka FIŠEROVÁ. Influence of composition of feed and lactation period on mineral composition of Mare's. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. HACCP Consulting, 2018, 12(1), 216-225 [cit. 2021-5-6]. ISSN 1337-0960. Dostupné z: doi:10.5219/894
Uložit do Citace PRO