ŠOTNER, Roman, Lukáš LANGHAMMER, Jiří PETRŽELA, Ondřej DOMANSKÝ a Tomáš DOSTÁL. Applications of novel behavioral implementation of a controllable generalized current conveyor. In: Proceedings of the 28th International Conference Radioelektronika 2018 [online]. IEEE, 2018, s. 1-6 [cit. 2021-5-17]. ISBN 978-1-5386-2485-2. Dostupné z: doi:10.1109/RADIOELEK.2018.8376350
Uložit do Citace PRO