DUSÍK, Jakub. Hodnocení výkonnosti společnosti metodou benchmarkingu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84067. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.

Uložit do Citace PRO