SLÁMOVÁ, Klára. Vybrané transakce s obchodním podílem z účetního a daňového pohledu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84071. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.
Uložit do Citace PRO