VACEK, Tomáš. Posouzení možnosti připojení kogenerační výrobny 138 MW v Prostějově [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8408. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Branislav Bátora.

Uložit do Citace PRO