SUCHOMELOVÁ, Zuzana. Management zadluženosti vybraného kraje [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84082. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Eva Lajtkepová.

Uložit do Citace PRO