KUČEROVÁ, Martina. Audit účetní závěrky vybrané firmy se zaměřením na oblast stálých aktiv [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84086. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zuzana Křížová.

Uložit do Citace PRO