UMINSKÁ, Karolína. Problematika poskytování auditorských služeb v České republice u malých auditorských praxí [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84088. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zuzana Křížová.
Uložit do Citace PRO