KOMÁRKOVÁ, Tereza, Jaromír LÁNÍK, Ondřej ANTON a Věra HEŘMÁNKOVÁ. Experimental testing of the electromagnetic coil – determining the range of electromagnetic coil. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [online]. IOP Publishing, 2018, s. 1-6 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1757-8981. Dostupné z: doi:10.1088/1757-899X/385/1/012029

Uložit do Citace PRO