ŠTRBKOVÁ, Lenka, Anton MANAKHOV, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Adrian STOICA, Pavel VESELÝ a Radim CHMELÍK. The adhesion of normal human dermal fibroblasts to the cyclopropylamine plasma polymers studied by holographic microscopy. Surface and Coatings Technology [online]. Elsevier B.V, 2016, 295(-), 70-77 [cit. 2021-04-23]. ISSN 0257-8972. Dostupné z: doi:10.1016/j.surfcoat.2015.10.076
Uložit do Citace PRO