GÁL, Břetislav, Miroslav VESELÝ, Jana ČOLLÁKOVÁ, Marta NEKULOVÁ, Veronika JŮZOVÁ, Radim CHMELÍK a Pavel VESELÝ. Distinctive behaviour of live biopsy-derived carcinoma cells unveiled using coherence-controlled holographic microscopy. PLOS ONE [online]. PLOS, 2017, 12(8), 1-14 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1932-6203. Dostupné z: doi:10.1371/journal.pone.0183399
Uložit do Citace PRO