TEPLÝ, Břetislav, Tomáš VYMAZAL a Pavla ROVNANÍKOVÁ. Methodology for the quantification of concrete sustainability. In: MATEC Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2018, s. 1-7 [cit. 2023-01-27]. ISSN 2261-236X. Dostupné z: doi:10.1051/matecconf/201817401006

Uložit do Citace PRO