BYTEŠNÍKOVÁ, Zuzana, Zuzana KOUDELKOVÁ, Lukáš RICHTERA, Pavel KOPEL a Vojtěch ADAM. Antibacterial activity of composite of graphene oxide with silver nanoparticles. In: MendelNet 2017 [online]. Mendel University in Brno, 2017, s. 849-854 [cit. 2020-09-28]. ISBN 978-80-7509-529-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84167
Uložit do Citace PRO