DVOŘÁK, Petr, Zoltán ÉDES, Michal KVAPIL, et al. Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state. OPTICS EXPRESS [online]. Optical Society of America, 2017, 25(14), 16560-16573 [cit. 2021-03-02]. ISSN 1094-4087. Dostupné z: doi:10.1364/OE.25.016560
Uložit do Citace PRO