JELÍNKOVÁ, Pavlína, Zuzana KOUDELKOVÁ, Pavel KOPEL, Amitava MOULICK a Vojtěch ADAM. Antimicrobial activity of CdTe QDs modified with lanthanides on pseudomonas aeruginosa. In: MendelNet 2017 [online]. Mendel University in Brno, 2017, s. 889-893 [cit. 2021-04-13]. ISBN 978-80-7509-529-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84187
Uložit do Citace PRO