LACKOVÁ, Zuzana, Hana BUCHTELOVÁ, Žaneta BUCHTOVÁ, Vojtěch ADAM a Ondřej ZÍTKA. Effect of the selected phenolic and flavonoid compounds of black pepper and caraway seeds on prostate cells. In: MendelNet 2017 [online]. Mendel University in Brno, 2017, s. 900-904 [cit. 2021-11-30]. ISBN 978-80-7509-529-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84188

Uložit do Citace PRO