PÍŠTĚK, Václav, Lubomír KLIMEŠ, Tomáš MAUDER a Pavel KUČERA. Optimal design of structure in rheological models: an automotive application to dampers with high viscosity silicone fluids. Journal of Vibroengineering [online]. JVE International, 2017, 19(6), 4459-4470 [cit. 2021-5-17]. ISSN 1392-8716. Dostupné z: doi:10.21595/jve.2017.18348
Uložit do Citace PRO