KUČERA, Pavel a Václav PÍŠTĚK. Truck vibrations caused by rotating shaft deflection. Journal of Vibroengineering [online]. JVE International, 2017, 19(7), 5361-5373 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1392-8716. Dostupné z: doi:10.21595/jve.2017.18028

Uložit do Citace PRO