KOVÁČIK, Martin. Bulk-driven proudová zrcadla [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/842. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Fabian Khateb.

Uložit do Citace PRO