NOVOTNÁ, Veronika a Jan LUHAN. Model pro podporu strategického řízení elektronického obchodu. Systémová integrace [online]. Česká společnost pro systémovou integraci, 2013, 20(1), 105-115 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-9479. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84203

Uložit do Citace PRO