NAĎ, Martin, Zdeněk JEGLA, Tomáš LÉTAL, Pavel LOŠÁK a Jiří BUZÍK. Thermal load non-uniformity estimation for superheater tube bundle damage evaluation. In: MATEC Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2018, s. 1-10 [cit. 2023-03-21]. ISSN 2261-236X. Dostupné z: doi:10.1051/matecconf/201815702033

Uložit do Citace PRO