PÍŠTĚK, Václav, Kostiantyn KRAVCHENKO a Pavel KUČERA. Results of the experimental research of dynamic vibration processes of the rail for rolling stocks fault diagnostics. In: Vibroengineering Procedia [online]. JVE International, 2017, s. 165-170 [cit. 2021-5-18]. ISSN 2345-0533. Dostupné z: doi:10.21595/vp.2017.19044
Uložit do Citace PRO