KUČERA, Pavel a Václav PÍŠTĚK. Truck vibrations caused by unbalanced rotating shaft. In: Vibroengineering Procedia [online]. JVE International, 2016, s. 148-153 [cit. 2021-9-20]. ISSN 2345-0533. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84218
Uložit do Citace PRO