KUČERA, Pavel a Václav PÍŠTĚK. A Computational Model of Powertrain Components in Simulink. In: Engineering mechanics 2014 [online]. Brno University of Technology, 2014, s. 344-347 [cit. 2021-9-28]. ISBN 978-80-214-4871-1. ISSN 1805-8248. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84221
Uložit do Citace PRO